«πιστεύεις στη ζωή μετά τον θάνατο;» ρώτησε ο προϊστάμενος σε έναν
εργαζόμενο.
«ναι βέβαια, πιστεύω» είπε ο εργαζόμενος
«αυτό είναι καλό» είπε ο προϊστάμενος «χθες όταν έφυγες να πας στην κηδεία
της γιαγιά σου,
η γιαγιά σου πέρασε από εδώ να σε δει»