Ήταν ένας μαθηματικός, ένας φυσικός και ένας βαρκάρης.
Μπήκαν σε μια βάρκα και έκαναν βόλτες.
- "Ξέρετε μαθηματικά;", λέει ο μαθηματικός.
- "ΟΧΙ", απαντούν οι υπόλοιποι.
- "Χάνετε το 1/3 της ζωής σας", λέει ο μαθηματικός.
- "Ξέρετε Φυσική;", λέει ο φυσικός.
- "ΟΧΙ", απαντούν οι υπόλοιποι.
- "Χάνετε το 1/2 της ζωής σας", λέει ο φυσικός.
Κάποια στιγμή η βάρκα κοντεύει να βουλιάξει.
- "Ξέρετε μαθηματικά;", λέει ο βαρκάρης.
- "ΟΧΙ", απαντούν οι υπόλοιποι.
- "Χάνετε τη ζωή σας.", απαντά ο βαρκάρης.