- Εμένα ο μπαμπάς μου είναι τόσο πλούσιος που σκέφτεται να αγοράσει τον... Ειρηνικό
ωκεανό.
- Αν δεν πάψεις να μου κολλάς, θα πω του μπαμπά μου να μην... πουλήσει, λέει το άλλο