Μια κυρία μπαίνει σε ένα κατάστημα όπλων.
> - Θα ήθελα να αγοράσω ένα πιστόλι, παρακαλώ.
> - Το θέλετε για υπεράσπιση;
> - Ω, όχι! Την υπεράσπιση θα την αναλάβει ο δικηγόρος μου!